Mijn favorieten

DisclaimerDisclaimer


Auteursrecht

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.


Merkenrecht

Van Den Heuvel Makelaars en Woonaccent zijn wettig gedeponeerde handelsmerken en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming per e-mail bericht van Woonaccent Nederland en Van Den Heuvel Makelaars.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door Van Den Heuvel Makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Van Den Heuvel Makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van vandenheuvelmakelaars.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Van Den Heuvel Makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

© 2020 Van Den Heuvel Makelaars
Alle rechten voorbehouden